in

Scallion Pancake, Fried Bread Stick Making, Xiao Long Bao Dumplings/Scallion Pancake, You Tiao, Xiao Long Tang Bao Making-Taiwan FoodScallion Pancake, Fried bread stick Making, Xiao Long Bao Dumplings/Taiwan Street Food 👉 https://reurl.cc/OqE483 Hi, there! I’m Cate 😊 If you enjoy this video, please leave a like and subscribe to see more videos. Please feel free to leave any comments or questions below. Thank you! **Location information** https://goo.gl/maps/SSZdnEYnn31Ux2MM7 scallion pancake $0.43 USD fried bread stick $0.36 USD soup dumpling $0.035 USD #scallion_pancake #fried_bread_stick #xiao_long_bao #dumpling #taiwan_street_food #葱花饼#烧饼油条#小龙包#台灣美食#街美食#台灣街美食#刘记早点.

What do you think?

38 Comments

  1. 900屏東縣屏東市勝利路206-5號 劉記早點?往屏東機場的路上?

  2. 💟🌸🌹🌸💟🤍❤🖤🧡💛💚🤍🌸🫓🌸🫓🌸🫓🌸🫓🌸🫓🌸🤍💙💜🤎❤🖤🤍💟🌸🌹🌸💟

  3. Nagyszerű, SUPER, Super Ügyes Gratulálok, Guszta nagyon finom lehet, érzem az illatát és az ízét!!! Sikeres jó munkát kívánok mindenkinek Magyarországról Rózsika!👍😀❤️👍🇭🇺👵

  4. 他們家連豆漿都是自己磨自己煮的,更早之前還沒那麼多的員工時,買他們的燒餅,蔥花餅和小籠包都是要拿號碼牌排隊的

  5. So😋yummy🤤yummy😍🙋👌👍💕🤝🇵🇰🎁🌹🌷

  6. 麵糰 軟綿綿 做起來的早點都一定非常好吃

  7. 這家在屏東市勝利路上 小籠包不錯吃 早上天還沒亮就很多人在排隊 生意不錯👍

  8. 我擔心的是今年過後😓全世界已經開始都在通膨中了,明年漲的不是錢了,可能是命了,明年應該有超多人要賣肝賺錢了,,